فیلامنت PLA

فیلامنت پرینتر سه بعدی pla با خاصیت زیست تخریب پذیری با دقت 0.03 میلیمتر و قطر 1.75 میلیمتر
Ekad3d-filament-White-pla.jpg